Teglværksarbejde.

Beskrivelse af de forskellige funktioner på et lille teglværk ( Odderup Teglværk v/Ådum).
 1. Leret fyldtes på tipvogne i lergraven.
 2. Herfra transporteredes det op til "sumpen". Efter først at have været igennem en "stenudskiller". Blev det hældt i et stort hul hvori leret blev blandet med sand og vand. Blandingsforholdet afhænger af  hvad leret skal bruges til, fx. sten, drænrør.
 3. Fra "sumpen" blev leret skovlet op i en forælter og "stenknuser".
 4. Herfra kom leret i pressen.
 5. Leret presses herfra ud på afskærerbordet i firkantede stænger.
 6. Her skar man stenene ud i blokke med 3 sten i hver.
 7. Blokkene tørredes 3 - 4 dage.
 8. Når stenene var halvtørre blev de ranket, d.v.s. sat op i rækker på kryds og tværs. Stablerne var 8 - 10 sten høje.
 9. Når stenene var tørre, skulle de køres ind i ovnen.
 10. Her blev de stablet på en speciel måde.
 11. Derefter startede brændingen (tørv og brunkul). Der var 3 mand, der på skift fyrede i 8 timer ad gangen. Ilden måtte ikke være hvid, da stenene så blev for hårde. En mørkerød flamme gav halvbrændte sten.
 12. Efter et par dages forløb blev stenene taget ud af ovnen.
 13. Stenene blev nu sorterede i halvbrændte og helbrændte, som sattes i stabler med 200 i hver.
Teglværksarbejde var sæsonarbejde, da stenene ikke kunne tåle frost medens de tørrede. I Odderup begyndte stenproduktionen omkring 1. april og produktionen standsede i oktober. Der var så et lager af rå sten, så de kunne brænde indtil ca. 1.december.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar