Østbæk Teglværk som forbillede for et HOf anlæg.

Østbæk Teglværk ved Ølgod havde i sine velmagtsdage en lille intern smalsporsbane. Nede i lergraven lå skinnerne på flytbare rammer, og banen skiftede placering alt efter hvor gravemaskinen stod. Oppe på teglværkspladsen gik der et spor øst for ovnen samt et spor parallelt med tørreladerne. Det sidste var forsynet med vogndrejeskiver med sporstumper ind til tørreladerne, som der var mindst 6 af.
Teglværket i Østbæk anvendte 600mm spor på det interne anlæg. Nede i graven blev der anvendt flytbare rammer og de fyldte vogne blev trukket af et spil. Der fandtes også et stubsporskifte lige nedenfor spillet.
Oppe på teglværksområdet blev de fyldte vogne trukket ind i værket for at blive tømt. Derfra blev mursten transporteret over til tørreladerne på fladvogne, her blev de skubbet (håndkraft) via vogndrejeskiver (Plan drejeskive) ind i de enkelte tørrelader. Drænrør, tagsten og andre specialprodukter blev tørret i en række tørrelader der var bygget sammen med værket og ovnen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar